NGUYÊN K

chút biết trao người

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HOA

ĐỘN PHÁP

 

(  ) giới thiệu độn pháp 

(1) DỮ LIỆU TÂM Ý  

(2) THIẾT LẬP  CHÁNH HỔ BIẾN

(3) KHÔNG THỜI SỰ  

(4) ĐẶT LỤC THÂN  

(5) ĐỘN 

(6)  NĂM DẠNG THỨC CHÁNH QUÁI

(7) CHỦ SỰ KHÔNG THỜI  

(8) TA NAM TA NỮ  (9) NHÂN SỰ LIÊN HỆ

(10)  MỆNH CUNG TA - SỰ   (11) TA NHẬP KHÔNG THỜI

(12) SỰ NHẬP KHÔNG THỜI TA

 

DỊCH DIỄN GIẢI

 

1/ HÀ ĐỒ

2/ KINH DỊCH

3/ BẦU ÂM DƯƠNG

4/ HOÁT NHIÊN

5/  NGUYÊN LÝ GÌ

6/ SUY NGHIỆM 

7/ HÀ ĐỒ 5 TẦNG

8/ TÌM CHÌA

9/  GIẢI MẢ NHÓM 

10/ ÂM DƯƠNG KÊNH

11/ TÓM LƯỢC

12/ LƯỠNG PHÂN 

13/ HÀO QUÁI   14/ TẦNG QUÁI    15/  QUÁI SỐ

16/ LỤC THẬP TỨ QUÁI   17/ BÁT QUÁI SANH GÌ

18/ QUÁI TUYẾN   19/  XÉT DẤU TỌA TRỤC 

20/ ĐỊA CHI THÀNH LẬP

 

________________________________________________________________________________________________________________________

nguyenk.com / đườngvào dịch / liênhoa độn / dương cơ / bảng tra / viếtvề / đoán