BƯỚC  I

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU TÂM Ý

 

Mỗi bộ môn thuật số có cách riêng để chiếm quái như phép bói cỏ thi dụng 50 cọng cỏ để người cầu sự bốc. Cách này có nghi thức rườm rà khiến mất nhiều thời gian. Liên Hoa Độn Pháp để người cầu sự tự chọn bằng nhiều cách : hoặc là rút một số chân hương trên bàn thờ Phật ( đối với người thờ Phật ), trên bàn thờ Tổ Tiên ( đối với người thờ ông bà ), trên bàn thờ Thần Tài Thổ Địa ( đới với người kinh doanh ) ; hoặc đối với người khác đạo có thể bẻ hai nhánh lá bằng hai tay phải trái rồi đếm số, hoặc có thể viết mười chữ số lên giấy, vo lại để tay phải, tay trái bốc Tựu trung là thuật số gia cần có 2 con số trên hai tay phài ( P ) và trái ( T ) để đổi ra quái. Con số đến từ những cách nêu trên, tác giả kêu bằng dữ liệu tâm ý. Thường thì thuật số gia muốn người cầu sự phải thành tâm khấn nguyện, tỏ bày chi tiết cái sự mình muốn cầu với thần linh rồi sau đó mới rút thăm bốc số thì số mới linh ứng. Số cho ra từ hai tay Phải Trái được thuật số gia qui số thành quái bằng cách đem hai số PT đối chiếu với bảng Tiên Thiên Quái Số Phục Hy này :

 

 

 

 

>>>