VIẾT VỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỂVIẾT VỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỂVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỂVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾTVỀVIẾ

 

 

 

 

 

 

 

KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

sanh trai sanh gái theo ý muốn

SANH ĐƯỢC MÙA SANH

SANH LỖI MÙA SANH

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIÊM ĐOÁN

ĐOÁN ĐIỀM

thiên tượng mây vàng

trên bầu trời Hà Nội ngày 20/8/2009

đoán không mưa ngày đại lễ

Thăng Long Hà Nội (10/10/2010)

LUẬN VỀ NĂM THÁNG NGÀY GIỜ

DONALD TRUMP NHẬM CHỨC TỔNG THỐN