1

 

 

 

PHỤC HY

HÀ ĐỒ & 8 NHÓM 3 VẠCH

 

Truyền thuyết rằng : Phục Hy đi thuyền trên sông Hoàng hà,

tình cờ gặp được Long mã có 55 khoáy lông đen trắng trên lưng.

Nhân cái thấy đó mà ngộ được lẽ vũ trụ toàn cõi một bầu âm dương tượng số

 

>>>