ĐOÁN SỐ MIỄN PHÍ

vì lợi người, mở mục này

liên hệ qua mail  để được tư vấn

khietnguyen45@gmail.com  

 

HƯỚNG DẪN XIN QUẼ :

Người mưu cầu tập trung tư tưởng, cáo báo trước thánh thần của mình về việc. Sau đó dùng hai tay Phải Trái ( P . T ) bốc tình cờ một mớ ( chân hương trong lư, gạo trong đĩa, hay tăm trong hộp ) rồi đếm số lượng trên mỗi tay.  Tôi cần mấy thông tin này : 1/ Tuổi âm lịch của người mưu cầu 2/ Phái tính Nam hay Nữ  3/ Chủ đề mưu cầu  4/ Số P = X ,  T = Y. Nhớ  là  mỗi lần khấn chỉ nên xin về một chủ đề và ghi rõ chủ đề đó để tránh cho tôi sự xét đoán ngoài phạm vi.

 

PHÉP CHIÊM ĐOÁN  TÔI VẬN DỤNG :

Liên Hoa Độn Pháp

Bạn có thể học được phép chiêm đoán này nơi mục đề LIÊN HOA ĐỘN PHÁP. Những chủ đề có thể dự đoán đúng trên 90% : 1/  Kinh doanh thành bại  2/  Kiện tụng thắng thua  3/  Ra đi xa an nguy  4/  Hôn nhân 5/  Thay đổi  công việc   6/  Nên chăng phải làm những sự như thuê, bán, mua nhà, tiệm shop.

 

Yêu cầu không nên gộp nhiều chủ đề trong một quẽ

 và không nên trong một ngày hỏi xin nhiều quẽ

 

384 BẢN QUÁI KIỆN