7

 

 

 

PHỤC HY

DỤNG MÀU ĐÊM NGÀY

VẼ ĐỒ ĐEN TRẮNG

 

 

 

HÀ ĐỒ 55 DẤU TRÒN ĐEN TRẮNG

PHÂN RA 5 NHÓM

 

Nhóm Bắc phương

Nhóm Nam phương

Nhóm Đông phương

Nhóm Tây phương

Nhóm Trung ương

 

1 trắng 6 đen

7 trắng 2 đen

3 trắng 8 đen

9 trắng 4 đen

5 trắng 10 đen

 

 

>>>