19

 

 

 

 

XÉT DẤU

TỌA TRỤC ĐỊA CHI

 

 

Tọa trục  Địa chi [ Tý Ngọ Mẹo Dậu ] khái quát thì trục bắc nam là dương trục, trục đông tây là âm trục. Xét chi tiết thì phần trục bắc nam ngang qua nội bát quái âm tính, còn phần từ nội quái thẳng ra dương tính. Trục đông tây thì phần thuộc nội bát quái dương tính, còn phần từ nội quái thẳng ra âm tính.

 

Âm Dương Hê Trục

như vầy

 

 

 

 

>>>
>>>