12

 

 

 

 

SỰ NHẬP

KHÔNG THỜI TA

 Có người muốn bảo lãnh anh em sang Mỹ chơi, đến hỏi tôi và được quẻ Trạch Lôi Tùy ( P = 2, T = 4). Sau một hồi chiêm nghiệm, tôi trả lời được nhưng bước đầu có chút khó khăn. Dưới đây là bản quái kiện :

 

 

Người bảo lãnh là TA CHẤN MỘC, anh em của  TA chấn là TỐN HUYNH. Không thời Tiên đề TA1Tốn H xuất hiện trước Mệnh cung TA là tín hiệu Huynh sự nhập không thời TA. Không thời TA5 là không thời kết cho thấy Tốn Huynh nhập không thời TA là sự TA bảo lãnh Huynh sang Mỹ thành công.

 

thí dụ về

TA NHẬP

KHÔNG THỜI SỰ

 

Ông A hôm nay định đi thăm người bạn phương xa nhưng không muốn báo trước, nhờ tôi dự đoán xem có bạn ở nhà không. Được bản quái kiện Thiên Thủy Tung động hào 3 :

 

 

Bản quái kiện 5 không thời với TA Kiền, C Khảm sự là việc đi thăm bạn. Bạn của TA Kiền là Đoài Huynh. Không thời số 3 CHỦ SỰ ĐOÀI H là không thời của Đoài huynh tức nhà của bạn, nơi đây thấy có TA kiền hiện diện là ông A đến nhà bạn gặp được bạn.

 

 

>>>