4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÁT NHIÊN

 

Tôi dụng vạch liền    thế chỗ các vệt trắng

Tôi dụng vạch đứt    thế chỗ các vệt đen

 

BÁT QUÁI & LỤC THẬP TỨ QUÁI

 

HIỆN HÌNH

 

 

Hà Đồ là thông điệp vũ trụ

về bầu âm dương thông qua Phục Hy

 Đúng là chư nho xưa & nay vẫn hoài nghi

Nhưng từ đây chấm dứt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>