2

 

 

 

KHOẢNG 3 NGHÌN NĂM

SAU PHỤC HY

 

 

VĂN VƠNG LÀM KINH DỊCH

GỌI TÊN 8 NHÓM 3 VẠCH LÀ BÁT QUÁI

KIỀN ĐOÀI LY CHẤN TỐN KHẢM CẤN KHÔN

 

 Chư nho xưa đã có người hoài nghi.

Như Âu Dương Tu một cự phách Tống nho

cho rằng HÀ ĐỒ - BÁT QUÁI là không đủ tin

 

>>>