11

 

 

 

 

TA NHẬP

KHÔNG THỜI SỰ

TA nhập không thời SỰ là TA tham dự vào không thời sự đó tất nhiên TA được bị sanh khắc bởi không thời sự đó -- sự sanh hay khắc làm TA biến hoặc TA vượng tướng, tù hay TA tiêu, tuyệt, tử.

 

thí dụ 1

Bản quái kiện Thiên Địa Bỉ động hào 2

bao gồm 11 không thời sự, trong đó

TA tham gia 6 không thời

3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12

 

 

@/ Không thời (3)(11) chủ sự chấn TÀI - tức tiền tài là chính sự, TA tham dự vào đây tất nhiên TA có liên quan, dính líu đến tiền tài.

@/ Không thời (5)(9) chủ sự khôn PHỤ MẪU là chính sự, TA tham dự vào đây tất nhiên TA được tài bồi, được giúp đỡ.

@/ Không thời (6) chủ sự khảm CHI (C) - tức sự TA phải chi ra là chính ( tiền tài hay công sức ).

 

thí dụ 2

4 NƠI TA NHẬP VÀO

@/ chánh quái sự   @/ biến quái sự
@/ mệnh cung sự  @/ trước mệnh cung sự

 

 

Không thời sự 2 Đoài Quan : TA NHẬP ở vị trí trước Mệnh Cung Quan sự. Không thời sự 4 Kiền Quan : TA NHẬP trong Mệnh Cung Quan sự. Không thời sự 5 Chấn Huynh: TA NHẬP ở vị trí Chánh quái Huynh sự. Không thời sự 8 Khảm Phụ : TA NHẬP vào trước Mệnh cung P sự.


Vị thế nhập khác nhau, TA thọ nhận với mức độ nặng nhẹ khác nhau.
TA nhập vào KHÔNG THỜI P SỰ : nơi Mệnh cung P SỰ thì được lợi nhất, ở trước Mệnh cung P SỰ thì lợi vừa, ở Chánh hay Biến thì TA lợi thấp. TA nhập vào KHÔNG THỜI QUAN SỰ : nơi Mệnh cung Q SỰ thì hại nhất, nếu Q SỰ vượng thì TA tử ; ở trước Mệnh cung Q SỰ thì thọ hại vừa, ở Chánh hay Biến thì TA thọ hại nhẹ. TA nhập vào KHÔNG THỜI C SỰ : ở Mệnh cung C SỰ thì TA tiêu nhiều, nếu C SỰ vượng thì TA tuyệt ; ở trước Mệnh cung C SỰ thì TA tiêu vừa, ở Chánh hay Biến thì TA tiêu nhẹ. TA nhập vào KHÔNG THỜI HUYNH SƯỰ : ở Mệnh cung H SỰ thì TA nhận sự chia sẽ nhiều nhất, ở trước Mệnh cung H SỰ thì được bảo trợ vừa, ở Chánh hay Biến TA được chia sẽ ít.

 

 

NHIỀU
KHÔNG THỜI TA SỰ

Ngạn ngữ có câu “ sông có khúc, người có lúc ” nói lên rằng đời người có lắm phong ba. Nên chi thường thấy có NGƯỜI đang hạnh phúc bên vợ giàu, chồng sang bỗng dưng chia cách ly tan, có NGƯỜI hôm nay nhà cửa nguy nga, hôm sau ở xum rách nát, có NGƯỜI kinh doanh nay thành, mai bại, có NGƯỜI hôm nay chủ tịch, tổng thống quyền lực, hôm sau xộ khám, danh lợi tiêu tan. Quái kiện Liên Hoa cho ra tối thiểu 2 KHÔNG THỜI TA SỰ, còn nhiều có thể tới 5.

 

Nhiều không thời TA SỰ là đời TA nhiều lần thay đổi SỰ : SỰ có thể là công việc, SỰ có thể là lợi lộc, SỰ có thể là tình duyên, SỰ có thể là nhà cửa vv. . . Nhiều thay đổi mà thay đổi theo chiều hướng tốt dần lên thì đó là phước, nhiều thay đổi mà thay đổi hướng hạ thì đó là họa.

 

Xét nét không tời TA SỰ tất biết SỰ TA thay đổi TỐT XẤU như quẻ Vân Lôi Truân động hào 2 này có 4 không thời TA SỰ TA1, TA7, TA8, TA12 cho thấy ĐỜI TA có nhiều sự thay đổi :
 

 

@/ Không thời TA1 TIÊN ĐỀ : Hổ quái trong ngoài Q cư, vắng bóng T tài là vất vả nghèo túng.

@/ Không thời TA7 vẫn trong ngoài Q cư Mệnh là Mệnh còn vất vả.

@/ Không thời TA8 T tài cư Mệnh tức TA đã qua thời kỳ vất vả, lại Chánh quái có P là có thay đổi nhà ở từ nơi đường sá bất tiện ra mặt tiền đường thuận lợi.

@/ Không thời TA12 giữ vũng T tài cư Mệnh, P bám trụ Chánh quái sanh TA ờ biến quái chứng tỏ cơ nghiệp TA vững bền.

 

 

>>>