MÔ THỨC 12
ÂM GIAI CHROMATIC


Trong tự nhiên thấy có hiện tượng tuần hoàn lặp lại thành vòng như vòng ngày đêm tuần hoàn, vòng trăng tròn khuyết tuần hoàn, vòng máu đỏ máu đen tuần hoàn, vòng điện on-off tuần hoàn, vòng xuân hạ thu đông tuần hoàn, vòng tằm nhộng bướm trứng tuần hoàn, vân vân và vân vân. Dịch lý phương Đông nhiều ngàn năm nghiên cứu hiện tượng vũ trụ biến dịch tuần hoàn, nghiên cứu qui luật biến dịch, nghiên cứu mô hình biến dịch tiến tới MÔ THỨC THẬP NHỊ qui chiếu hiện tượng biến dịch tuần hoàn. ÂM THANH ÂM NHẠC thấy có hiện tượng tuần hoàn lặp lại sau một CHU KỲ 12 nối tiếp thành giải đến vô tận, phương Tây gọi giải âm liên tiếp 13 bậc là ÂM GIAI CHROMATIC và dùng tên của âm khởi đầu làm tên âm giai :

 

 

 

Trời Đất đặt để âm giai và chỉ một âm giai chromatic đó. Loài người được bị âm giai Đất Trời mô thức nên tự nhiên biết thưởng thức âm thanh, tự nhiên biết sử dụng âm thanh làm nhạc để thưởng thức. Tùy thuộc địa lý khí thời thổ nhưỡng phương chốn thụ bẫm âm thức mà người phương này ý thức thất âm làm nhạc, người phương kia ý thức ngũ âm làm nhạc, lại có nơi chỉ vài ba âm thành nhạc. Định nghĩa ÂM THỂ NHẠC là NHẠC thì 5 âm thành nhạc, 7 âm thành nhạc là âm thể ngũ âm, âm thể thất âm chứ không phải âm giai ngũ âm, âm giai thất âm như trước giờ "quen" gọị. ÂM  THỂ khác với ÂM GIAI bởi âm thể là nhạc, âm giai không phải nhạc nói một cách dung tục ÂM GIAI là nhóm vật liệu sống chưa là thực phẩm, ÂM THỂ là thực phẩm chế tác ra từ  số vật liệu tự nhiên đó. ÂM GIAI chứa đựng qui luật làm nhạc, không chuyên sâu nghiên cứu âm giai là khiếm khuyết lớn !


BÀI TIẾP
GIẢI MẢ ÂM GIAI

_____________________________________________________________________________________________

   / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /  ÂM CHỦ NHÓM  / 

HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  / ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /

BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  /  HỢP ÂM TÂY TA  /  THANG ÂM THỂ