HỢP ÂM TÂY

HỢP ÂM TA

Âm nhạc Đông Tây phân biệt air thức. Có nhiều yếu tố làm nên khác biệt trong đó có yếu tố cấu trúc hợp âm : 

Tây dụng [ I-III-V  ], TA dụng [ I-II-V ]
 


 

HỢP ÂM TÂY

Căn âm và âm quãng 5 của căn âm là nền tảng cấu trúc chúng vốn là  chủ âm với định thể là hai âm cơ bản cấu tạo âm thể. Hệ thất âm [CDEFGAB] hợp hòa ba ngũ âm [FCGDA]+[CGDAE]+[GDAEB] tất nhiên ba âm thể DO Majeur, FA Majeur, SOL Majeur hòa hợp tốt. Lại biết bên cạnh một âm thể trưởng có một tương đối thể song hành như CM(Am), FM(Dm), GM(Em) do vậy HÒA ÂM ÂM THỂ DO MAJEUR vận dụng được 6 hợp âm :

 

 

Hợp âm Tây có nhiều thế mạnh. Thứ nhất là phát triển hai chiều vừa ngang vừa dọc, tính chất chiều dọc giúp kết nạp nhiều âm hợp hòa đồng phát làm phông nền chuyên chở giai điệu giúp giai điệu nỗi bật. Thứ hai đa dạng, đa thức làm âm thể phong phú thức thể giai điệu.

 

Thế yếu của hợp âm Tây là hạn chế giai điệu phát triển rộng, gây bế tắc chuyển thể. Nguyên do chính yếu là nó khai thác toàn bộ độ số 600 của dây ngũ âm độ số nầy sớm lôi ra âm đối xung hũy diệt âm thể :

 

 

DO Majeur không thể hòa thể lên RE Majeur bởi chướng ngại FA# triệt  tiêu đường hòa thể cái vòng quãng 5 liên tiếp hòa bị bế tắc :

 

 

Bế tắc tiếp tục bế tắc cho dù hợp âm được cải tổ, DO thể vẫn bị cầm chân trong giới hạn 600 độ số dây ngũ âm (CGDAE) :

 

 

 

Âm nhạc loay hoay trong vũng nhà biến cốt đích thị bởi

cấu trúc hợp âm ba quãng ba.

 

 

HỢP ÂM TA

Cấu trúc [I-II-V] bị hạn chế chiều dọc nên không có nhiều thế mạnh như hợp âm Tây, tuy nhiên có thế mạnh chiều ngang giúp âm thể hòa thể rộng, chuyển thể xa, vòng quãng 5 lưu thông không bế tắc tuần hoàn :

 

 

 

 

36 âm round sound trôi, 12 tiểu thể hợp hòa chuyển hóa khái niệm âm nhạc vô biên cương, không biến cốt hiện thực được với cấu trúc [I - II - V], thực tiễn có thể vận dụng hợp âm này làm cầu chuyển thể xa, sau đây là thí  dụ chuyển thể CM đến EM :

 

  

Y học Đông phương vận dụng âm nhạc làm liệu pháp di dưỡng tinh thần. Khai thông bế tắc điều hòa khí huyết là khả năng cấu trúc hợp âm TA.BÀI TIẾP

THANG ÂM THỂ
_________________________________________________

BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  /

HỢP ÂM TÂY TA  /  THANG ÂM  THỂ /