NGŨ ÂM

CHUYỂN VỊ

Ngũ hành vận động xung quanh thập nhị địa chi 5 vòng.

Ngũ âm 12 lần chuyển vị về lại khởi điểm :

 


 

Cung Thương Giốc Chủy Vũ trãi dây 600 độ số qua 5 âm vị,

khi đầu dây tiến đến một âm vị mới thì cuối dây bỏ ra một âm vị cũ.

12 lần chuyển vị là 12 lần chuyển đổi ngũ âm :

 

 


12 NHÓM ÂM là 12 âm thể mà âm đầu nhóm là âm chủ thể. Ngũ âm chuyển vị làm ÂM THỂ chuyển thể. VÒNG QUÃNG 4 nhận chức năng VÒNG CHUYỂN THỂ. Sự chuyển thể xảy ra theo mạch ngôi thứ "cha con" mà ngôi CHA định thể ngôi CON. Vòng quãng 4 khoát thêm ý nghĩa VÒNG ĐỊNH THỂ ÂM THỂ, VÒNG HÒA THỂ ÂM THỂ :

Lý cha mẹ sanh con

thì con cái phải hòa hợp cha mẹ.

Âm thanh âm nhạc kỳ diệu phản ảnh đạo lý người

 

 

 

CHA ĐỊNH THỂ CON HÒA THỂ CHA

 G

định thể

C

hòa thể

G  

 C

định thể

F

hòa thể

 C  

 F

định thể

Bb

hòa thể

F

 Bb

định thể

Eb

hòa thể

Bb

 Eb

định thể

Ab

hòa thể

Eb

  Ab

định thể

Db

hòa thể

Ab

 Db

 định thể

Gb(F#)

hòa thể

Db(C#)

 Gb

định thể

Cb(B)

hòa thể

Gb(F#)

  Cb

định thể

Fb(E)

hòa thể

Cb(B)

 Fb

định thể

Bbb(A

hòa thể

Fb(E)

 Bbb

định thể

Ebb(D)

hòa thể

Bbb(A)

 Ebb

định thể

Abb(G)

hòa thể

Ebb(D)

 Abb

định thể

Dbb(C)

hòa thể

Abb(G)

 

 

VÒNG NGÔI THỨ

hai chiều sanh hòa đối đải

 

 

chiều sanh cho vòng sanh âm sanh thể chuyển thể, chiều hòa cho vòng hòa âm hòa thể. Phương Tây nặng hòa âm thiên vị quãng 5 coi thường quãng 4 là nguyên do khập khiển khiến nhiều điều phải hỏi hỏi :

 

(1) HỎI Do Re Mi Fa Sol La Si Ai trứng Ai tằm Ai nhộng bướm (2) HỎI Bậc V âm giai là gì của âm chủ, tại sao định thể được âm chủ ? (3) HỎI tại sao Hợp âm ba Bậc I- IV- V mật thiết và chủ yếu của âm thể ? (4) HỎI giai kết trọn ( perfect cadence ) buộc phải đặt hợp âm Bậc V trước Bậc I, tại sao ? (5) HỎI tại sao công năng định thể càng tăng khi hợp âm Bậc V gia tăng từ 3 lên 4, 5 âm hiệu ? (6) HỎI tại sao lấy DO Majeur làm “mẫu” mà không phải DO Mineur ? (7) HỎI DO Majeur với DO Mineur là DO hay không phải DO ? (8) HỎI thất âm tại sao DO chủ nhóm thì majeur, LA chủ nhóm thì mineur ? (9) HỎI majeur là gì, mineur là gì đối với ÂM THỂ ? (10) HỎI âm thể majeur trước rồi mineur hay mineur trước rồi majeur ?  (11) HỎI tại sao âm thể LA Mineur là tương đối của âm thể DO Majeur ? (12) HỎI tại sao âm thể Mineur lại dùng được Hợp âm Bậc V Majeur ? (13) HỎI tại sao âm thể thứ dùng được quãng 4 tăng 5 giảm mà âm thể trưởng lại không thể ?

 

HỎI HỎI, còn nhiều điều phải hỏi Âm luật gia Tây. Nhớ thủa học trò nhiều ấp ủ muốn hỏi, mong cho tới giờ nhạc để hỏi thầy cho tỏ rõ nguyên do nhưng hỏi qúa thầy giận, đành về tìm sách. Khốn khổ cái thời của tôi hiếm hoi sách nhạc, không như thời đại @ của Bạn nhấp cái có sách Việt, sách Tây. Có điều máu toán, máu triết trong máu nhạc của Bạn không dễ dãi cho Bạn nhìn nhận mà không biện minh. Ôi ! Đã hằng bao thế kỷ trôi qua vẫn còn đó lỗ hổng lý thuyết !!! Mấy bài viết lý thú này Bạn đọc ắt thêm chút biết.
 

BÀI TIẾP

ÂM CHỦ NHÓM

___________________________________________________________________________________

 / BIỆN GIẢI  /  MÔ THỨC  /  GIẢI MẢ ÂM GIAI  /  CUNG THƯƠNG GIỐC CHỦY VŨ  / NGŨ ÂM CHUYỂN VỊ  /

/  ÂM CHỦ NHÓM  /  HIỄN BIẾN DIỆT SINH  /  ÂM THỂ NGUYÊN THỂ  /  MAJEUR MINEUR  /

ÂM THỂ TƯƠNG ĐỐI  /  BÀN VỀ MỘT NGOẠI LỆ  HỢP ÂM TÂY TA  /

THANG ÂM THỂ  /