HIỆN TƯỢNG MÂY VÀNG
trên bầu trời Hà Nội

lúc 17giờ 20 đến 18 giờ 20 Ngày 20/8/2009
Giờ (Thân Dậu ) mồng 1 tháng 7 năm Kỹ Sữu
thử nhìn qua thấu kính
MAI HOA DỊCH

____________________________________________________________________________

Đạo Trời Đất u u minh minh nhưng mà có ấn ký như Long Mã ấn Đồ, Linh Qui ấn Thư, dây đàn lên chuông ấn thức, 12 âm thanh ấn thập nhị nhân duyên để nhân gian biết nẽo mà tìm về. Thường khi người trong thế gian lệch đạo, chệch hướng, làm nhiều điều ác thì dưới đất, trên trời hay có những sự lạ xuất hiện để cảnh báo. Ngoại cảm tìm mộ nở rộ trước đây cảnh báo duy vật hữu thân, hữu hồn. Mới đây hiện tượng << thiên thượng phù vân >> nỗi lên trên bấu trời Hà Nội vào lúc chiều tà hiếm thấy với màu sắc thế ấy, dạng mây thế ấy là một sự lạ mà Ông Phạm Viết Đào ở Hà Nội đặt vấn đề << thiên tượng báo ứng >>.

 


 

Bàn về điềm lạ ứng báo sự gì, Thiệu Khang Tiết tác giả MAI HOA DỊCH SỐ nêu công thức lấy số của Giờ - Ngày Tháng - Năm âm lịch xuất hiện điềm lạ biến thành quái, quan sát quái tượng có thể suy ra dịch triệu của điềm lạ báo ứng sự gì.


Năm Sửu số = 2. Tháng 7 số = 7. Ngày mồng 1 số = 1
17 giờ là giờ Thân số = 9. 19 giờ là giờ Dậu số = 10


Bởi thiên tượng mây vàng xuất hiện trong khoảng từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30 tức trong khoảng thời thì hai giờ Thân Dậu nên chi phải thiết quái cho cả hai giờ mới có thể theo dõi được biến diễn của dịch tượng. Theo đó mà có hai CHÁNH QUÁI tại hai thời thì :

 

Có số của Giờ Ngày Tháng Năm là có QUÁI nhưng chưa chắc có quái là có ứng triệu ( lịch tính sai là yếu tố điềm sai ) nên chi phải cẩn trọng xét tượng thể quái có ứng hợp gì với hiện thực hay không. Ở đây có bốn điều ứng hợp : 1/ hướng quái ứng hợp. 2/ thời gian quái ứng hợp. 3/ không gian quái ứng hợp. 4/ màu sắc quái ứng hợp. Chánh quái ĐOÀI THỂ mà Đoài hướng TÂY : mây nỗi từ đằng Tây là một ứng. Ác tịch non ĐOÀI : thời gian mây hiện lúc chiều tà là hai ứng. ĐOÀI THỂ của hai Chánh quái chiếm phần thượng thiên : mây hiện trên trời là ba ứng. Đoài QUÁI chất kim, có màu trắng hoặc vàng : mây vàng xuất hiện là bốn ứng. Theo Mai Hoa Dịch Số/thập ứng mà xét thì cái thiên tượng mây vàng là có << ứng >> mà hễ có ứng là có << triệu >>. Để biết thiên tượng mây vàng báo triệu gì đây thì phải tham tường phương trình thức CHÁNH - HỔ - BIẾN Mai Hoa là phương trình thức biểu diễn TA - SỰ. Cuộc sống theo quan điểm Dịch toán là quá trình tương tác giữa TA và SỰ ( SỰ trong trường hợp này là thiên tượng mây vàng trên bàu trời Hà Nội, TA là Hà Nội, nhân dân Hà Nội, chánh quyền Hà Nội, bao quát là Việt Nam ). Sự sanh TA thì TA được lợi, Sự khắc TA thì TA bất lợi. TA khắc Sự thì TA thắng thế và lợi thuộc về TA. Đem ba qui tắc nêu trên nhìn vào phương trình thức Chánh - Hổ - Biến tại cái thời thì mây vàng nổi lên lúc 17 giờ 20 tức khoảng đầu giờ Thân :

 

 

Phương trình thức Chánh - Hổ - Biến liên kết ngang biểu thị diễn tiến TA - SỰ với thời gian mà Chánh quái là tiền sự, Biến quái là Hậu Sự. Chánh quái Trạch Hỏa Cách với Sự khắc TA, Biến quái Trạch Sơn Hàm với Sự sanh TA. Vậy là TA trước bị Sự khắc, sau được Sự sanh TA luận ra thiên tượng mây vàng báo triệu TA có bất tường mà tiền hung hậu kiết.

Thiên tượng kéo dài và chấm dứt khoảng 18 giờ 20 tức khoảng cuối Thân đầu Dậu nên cũng cần phải tìm hiểu cái hậu biến của dịch triệu cho bởi phương trình thức Chánh - Hổ - Biến này :

 

 

Chánh quái Trạch Lôi Tùy với TA khắc Sự, Biến quái Bát Thuần Đoài với TA tì hòa Sự, Hổ quái Phong Sơn Tiệm với Sự sanh TA. Luận ra hậu thời của thiên tượng mây vàng báo triệu bình yên chứ không báo TA vô sự tức là TA hữu SỰ mà không vô hại.

Thế thì << lành mà chẳng lành >> vì cái sự hung có xảy ra, nhưng << chẳng lành mà lành >> vì cái sự hung được báo trước để TA có cơ hóa giải SỰ đó là ý nghĩa phù trợ của thiên tượng. Xưa Lý Công Uẩn thấu ý thiên tượng báo triệu mà thiên đô để nước non vững bền. 999 năm sau vì nước non thiên tượng lại báo triệu nhưng ai người thấu ý ? Dân gỉa bất tài cũng nhặt được tám chữ xin nêu :


Cải dã, cảm dã.
Thuận dã, duyệt dã


Bốn chữ trên lấy ra từ phần đầu của thiên tượng nói rằng ở cái thế << cải dã phải cải dã >> là lời bảo của Chánh quái Trạch Hỏa Cách bởi Đoài Kim gặp Ly hỏa khắc. Ly hỏa động biến ra Cấn thổ sanh Đoài kim là bảo có cải cách thì có tốt lành, sẽ được tình, được ủng hộ là lời của Biến quái Trạch Sơn Hàm.

Lời khuyên : hứa hẹn thì phải làm, không làm thì đừng hứa, lại phải phòng bè bạn, đồng chí đồng minh ( Kiền quái là Huynh Đệ của Đoài TA ). Hứa hẹn, cam kết có tượng << phong vân bất trắc >> ẩn trong là cảnh báo của Thiên Phong Cấu mai phục nơi Hổ quái thâm cung của TA.

Bốn chữ dưới lấy ra từ phần cuối của thiên tượng nói rằng xuôi lý, chiều theo, đồng thuận mà làm thì vui vẽ, đẹp đẽ cả làng là lời bảo của hai quẽ Trạch Lôi Tùy với Bát Thuần Đoài.


Xưa có quan Thái Bốc chuyên đoán điềm trời giúp Vua chăm lo việc nước, ngày nay có quan Khi Tượng chuyên đoán thiên tượng gió mây có đoán được thiên tượng mây vàng này báo hiệu điềm gì xin cho bàng dân thiên hạ biết. Đừng ngại đúng sai bởi là << đoán >> . Tôi biết Hà Nội bây giờ nhiều người biết quẽ Mai Hoa, mấy Ông trong Ban lịch nhà nước có người biết. Nhà lịch pháp âm lịch nên biết để tính lịch sít sao tiết khí, để cho người sử dụng Mai Hoa Dịch có Ngày Tháng Năm đúng dẫn đến số đúng. Cái ngày 20/8/2009 đổi ra âm lịch Việt Nam là mồng một tháng 7 năm Kỹ Sửu tôi lấy ra từ sách ĐỐI CHIẾU ÂM DƯƠNG LỊCH 2030 NĂM ( 0001 – 2030 ) của TS Lê Thành Lân. Bởi nếu lịch đúng thì cái hiện tượng mây vàng 17giờ20 ngày 20/8/2009 cho ra Dịch quái TRẠCH HỎA CÁCH có tượng quẽ phù hạp thực tế Hà Nội Việt Nam đang hô hào ĐẠI CẢI CÁCH là đúng. Cho là trùng lặp thì là sự trùng lặp rất toán pháp, rất đáng tin, rất đáng cho chúng ta nghiên cứu. Cá nhân tôi rất có hứng thú nghiên cứu điềm trời, thiên tượng mây vàng của giờ ngày tháng năm đó, theo Liên Hoa Độn Pháp của Nguyên K cho ra hai bảng quái kiện : bảng Trạch Hỏa Cách của đầu giờ Thân, bảng Trạch Lôi Tùy của cuối giờ Thân như hai bảng trưng dưới :

 

 


Dịch với cái lý << nhất âm nhất dương chi vị đạo >>. Âm dương phối hiệp sanh ra Bát Quái, Bát Quái ứng ra Vạn Vật. Lý này trước đây nghe ra mơ hồ lạ lẩm khó tin, nhưng ngày nay nghe nhìn không lạ núi sông đại địa, mây trôi nước chảy trên TiVi, màn hình là những gì làm ra bởi âm dương sanh hóa. Vốn là âm với dương, nhưng ngày nay có cách ứng dụng theo cái biết của ngày nay, ngày xưa có cách ứng dụng theo cái biết của ngày xưa; đằng nào không vì lợi ích của người. Xét ra, thêm được cái biết nên thêm, không hại gì cả cho cái biết đang có. Đừng sợ, đừng qúa nghi ngờ, thờ ơ với cái biết cho dù xưa, dù cổ như cái biết của Phan thị Bích Hằng vận dụng được cũng tốt đấy chứ : an lòng mẹ liệt sĩ, an lòng chiến sĩ, an lòng cô hồn các bác, thành thần huống hồ cái biết << cổ hủ >> ấy hiễn nhiên hiện thực.

Kẽ trí được một câu bóng gío mà vạn đại yên thân. Tôi nói đã nhiều và nghĩ rằng đã đủ với hai bảng quái kiện, nhưng e rằng quái ngữ khó đọc nên buộc lòng chua ra Việt ngữ :

Quái Kiện có 5 không thời sự kiện thành vòng như vòng tứ thời mà thời trước là nguyên nhân để có thời sau. Mỗi không thời chứa chấp 6 đơn quai và chúng có mối liên hệ ngũ hành với hành của quái KIM ĐOÀI TRẠCH = TA. TA là quái ĐOÀI. Có 5 Ký tự H – T – P – Q – C biểu thị mối tương tác hành với TA ĐOÀI như biểu đồ dưới :

 


P ( Phụ Mẫu ) biểu thị cái sự giúp TA, cái sự TA cầu nhờ. Q ( Quan Qũi ) biểu thị cái sự khắc chế TA, đối nghịch chống báng TA, cái mang tai họa đến với TA. T ( Tài Lợi ) biểu thị quyền lợi của TA, lợi lộc của TA. C ( Tử Tôn ) biểu thị cái TA phải chi ra như công của, biểu thị mối hiểm nguy lo lắng. H ( Huynh Đệ ) biểu thị đồng chí, đồng minh, sự quan hệ hợp tác, sự ký kết.

Bảng Không thời TRẠCH HỎA CÁCH với Không thời A gọi là Không Thời Tiên Để cho biết TA ĐOÀI tương quan 4 SỰ H.Q.T.P. TA với SỰ hai thành phần không bất biến, nó biến diễn theo thời và tùy thời sanh biến. SỰ biến sanh SỰ, TA biến SỰ sanh. Thế cho nên Không thời A chưa đủ thời, chưa đủ sự để phán đoán về TA nên chi phải cần một phép độn độn sâu vô trong để tìm SỰ. Lý do đó mà có bốn không thời B.C.D.E. Không thời B Chủ sự H quái KIÊN kim ( Huynh Đệ ). Không thời C Chủ sự TA ĐOÀI có thêm SỰ mới tương quan với TA. Không thời D Chủ sự C quái KHẢM thủy. Không thời E Chủ sự Q quái LY hỏa. Dùng lý ngũ hành tương sanh tương khắc ĐOÀI KIM TA luận suy thể quái ĐOÀI vượng tướng hưu tù như thế nào mà biết TA mạnh, TA yếu, TA suy. Dùng Bát Quái hướng với KIỀN kim Tây Bắc, LY hỏa Nam, KHẢM thủy Bắc, CHẤN TỐN Mộc Đông, Đông Nam, KHÔN thổ Tây Nam, CẤN thổ Đông Bắc để định vị anh anh em, láng giềng, vùng đất, quốc gia. Vận dụng Bát Quái thời thì suy ra thời gian, năm tháng. Triệt để vận dụng vật lý học, năng lượng học, khoáng chất học, sinh vật học cân đo, đong đếm lượng gía ba Chủ sự H, C, Q đang nỗi lên trong Bảng Quái Kiên TA ĐOÀI KIM với hiện thực TRẠCH HỎA CÁCH.

 

 

Không thời A với TA ĐOÀI KIM tương tác với LY HỎA tại Chánh quái Trạch Hỏa Cách. Lý vật chất Hỏa lửa nung Kim thì kim phải biến đổi biến đổi có làm Kim Đoài TA chảy tiêu thì phải coi nguồn cung cấp lửa là nhiên liệu như dầu khi, củi đốt. Không thời E là không thời kết đề độn ra thấy LY HỎA đang trong thề vượng tướng hừng hực vì có nhiên liệu CHẤN TỐN MỘC sanh ( mộc năng sanh hỏa ). Chấn Tốn mộc trong mối liên hệ ngũ hành với TA KIM là TÀI LỢI ( theo Lục Thần chứ không phải tôi phịa ). Nơi đây quái KIỀN Huynh chiếm cứ trung cung trọng yếu của TA ( Hổ quái ) mà Huynh = anh em = đồng chí của ĐOÀI TA đang kết giao với TỐN TÀI thành Thiên Phong Cấu cấu là cấu kết có cái tượng << phong vân bất trắc >> tráo trở mà lộng Qũi ( LY HỎA vừa là Quan vừa là Qũi ) rất đáng lo phải cải cách. Hiện thực có qủi lộng nên chi nhà nước mới chủ trương cải cách chống tham nhủng tài lợi là đúng, nhưng tiến độ chậm trể quá là nguy. Dịch triệu ứng báo hiểm nguy nếu không triệt để cải cách nó chỉ ra rằng Chấn Tốn TÀI ( Đông, Đông Nam ) nơi nguồn dầu khí lợi lộc không đồng đều sẽ là mối họa trong tương lai gần ( Ly vị Ngọ, năm Ngọ ). Cải cách cơ cấu liên quan dầu khí phía Nam là điều nên làm. Ngày trước Mỹ tìm thấy dầu khí nhưng chưa thể hút vì sợ Trung Quốc mượn gió đông chơi trận hỏa công, cẩn trọng hỏa công ở đấy.

Không thời D Chủ sự KHẢM THỦY : Khảm thủy được TA ĐOÀI với KIỀN sanh mà rất vượng là tượng thủy biển. Bắc phương KHẢM, định vị ra là Trung Quốc. Hỏi thời sự biển đông trời có biết thưa biết nên chi mới hiện tượng vào đây. Hỏi Việt Nam – Trung Quốc tương lai có chiến tranh lớn không thưa không. Hỏi có hao thiệt gì không thưa có. Cái lý Đoài kim sanh Khảm thủy thì Khảm lợi mà Đoài hao. Đánh giá Đoài tượng ở đây chưa phải tiêu nên không đáng ngại cho TA ĐOÀI, tuy nhiên không thể không có cái mất. Vấn đề làm sao đở bớt thiệt hao thì thiên tượng chỉ ra phải cậy nhờ phương TÂY - TÂY BẮC. Hỏi Hà Nội có ý vậy không thưa rằng có mà do dự chưa cả quyết. Lời này lấy ra từ Không thời A diễn ý hai đơn quái ĐOÀI TA, KIỂN HUYNH :

 

 

Cái Ô chữ nhật 4 góc đậm là trung cung của TA ĐOÀI mà KIỀN HUYNH xuất hiện ở đó là tâm TA có ý. ĐOÀI nối sang KIỀN thành quái Trạch Thiên Quải có cái tượng << ích chí cực tắc quyết chi tượng >> vì lợi ích tối cao khó quyết định. Do dự cũng phải vì lịch sử có bài học Gia Long, mà rõ ràng trước mắt KIỀN HUYNH muốn nuốt chửng TÀI TỐN. Kiền nối xuống Tốn thành Thiên Phong Cấu << ngộ dã >>. Hội ngộ với cái tâm quân tử chính trực và thành thực thì << phong vân bất trắc chi tượng >> không phải lo. KIỀN quái là Hổ Quái sanh, được cấu thành bởi ba hào [ 3.4.5 ] của Chánh Quái Trạch Hỏa Cách tức KIỀN QUÁI là cái TÂM THIỆN của TA ĐOÀI. Đức của KIỀN là << nguyên hanh lợi trinh >> là quân vương có đức nầy thì chính bền, muôn dân an lạc đó là hàm ý của quẽ Cấu. Nhưng cấu mà chỉ ngồi nhà thì bất thành cấu, thiên tượng bảo phải dẫn thân đến người với thành tâm cầu người thể hiện qua Không thời B dười đây :

 

 

Không thời B : Chủ quái là KIỀN HUYNH, cái Ô 4 góc đậm là trung cung của KIỀN, TA ĐOÀI lọt vào và chiếm vị ở đó chứng tỏ là KIỀN Tây phương mong muốn TA đến, vậy thì tại sao TA không tự đến để chứng tỏ thực tâm và thực tâm bày tỏ. Bày tỏ điều gì ? Thiên thư rành rành trước mắt, cứ theo đó thì nên tỏ thực hai sự chính yếu : 1/ Vấn đề kinh tế Mỹ-Trung. 2/ Vấn đề ngang trái giữa TA với Trung Quốc ở biển đông. KHẢM QUÁI ( Trung Quốc ) đang quan hệ kinh tế với Mỹ mà Mỹ hao, Trung Quốc lợi là mối lo của Mỹ ( Kiền kim sanh Khảm thủy thì Khảm lợi, Kiền suy ). Mỹ tự mình biết mình đang xuống ( quái Đoài trong trung cung quái Kiền là Kiền lui xuống ). Mỹ tự biết quyền lợi của Mỹ ở biển đông không thể bỏ, Mỹ hoạch định kế sách trở lại biển đông chỉ chờ có cớ. Vậy sao TA không tạo cớ ? Chính quyền Huế mở tuor du lịch Huế - Washington, tiến đến vận động tài trợ Mỹ tu sửa cố đô Huế, hạm đội Huế của Mỹ có cớ tham quan cố đô Huế. Không thời C thiên thư bảo TA ĐOÀI bình ổn, vượng tướng :

 

 

CẤN quái sanh ĐOÀI TA, KHÔN quái sanh ĐOÀI TA là trước sau đều lợi. Cấn vị Đông Bắc Việt Nam, Khôn vị Tây Nam Việt Nam hai vị nối liền suy ra nhiều quốc gia chiếu cố, ủng hộ. Cấn là dương trạch của Đoài TA, Khôn là âm trạch của Đoài TA Ta có âm dương phước trạch là thời cơ nghìn năm một thuở. Phần cuối thiên thư khẳng định Ta tự chủ tự cường :

 

 

Không thời 1&2 của thiên thư Trạch Lôi Tùy bảo rằng chiều theo cơ trời, thuận theo lòng người thì trên dưới sung túc, âm no TA ĐOÀI thượng – TA ĐOÀI hạ là trên dưới, TỐN TÀI - CHẤN TÀI trung cung là tượng kinh tế tự chủ. Không thời 3 KHÔN PHỤ MẪU trực tiếp sanh TA ĐÒAI, trực tiếp khắc chế KHẢM THỦY là cái hao lo của TA ĐOÀI KIM. Coi KHẢM THỦY là Trung Quốc thì Trung Quốc đang thời bất thuận lợi. Việc Trung Quốc tranh chấp biền đông lên bàn nghị thế giới chắc chắn không được ủng hộ. Không thời 4 tiếp theo minh thị Trung Quốc lâm nạn :

 


Chủ sự Bát Thuần Khảm << hãm dã >> là hiễm nguy khó tiến tới. Lấy quái vị mà suy thấy Bắc Trung Quốc, Tây Nam Trung Quốc, Đông bắc Trung Quốc là ba lực cản vây khổn. Việc đối nội ắt có phức tạp. Tính chất địa khí tượng của Không thời 4 không trong sáng, có chứng triệu động đất, mưa bảo triền miên. Bát Thuần Khảm lâm CẤN trung cung thành nạn, có tượng << khổ tận cam lai >> là ứng triệu dân tình nghèo đói, thất nghiệp. Cấn vị Dần, Khảm vị Tý ( 2010 -2020 ).

 

*


Lấy vị xa từ chỗ thiên tượng xuất hiện thì KHẢM là Trung Quốc, lấy vị gần thì phía Bắc Hà Nội. Âm khí thịnh phía Bắc là có mưa to, bảo lớn nên có kế sách phòng chống đê điều. Bát thuần Khảm hợp bởi hai đơn quái Khảm, mà Khảm thủy là sông thì vùng giữa hai sông lớn có triệu đất ải ( quái Khôn thồ là đất ải ), có quái Chấn bên dưới Cấn sơn là có tượng địa chấn. Nhà cao tầng như núi cấm ky. CHẤN TÀI lợi của TA ĐOÀI xét ra không lớn ( chấn đơn ). CẤN Phụ KHÔN Mẫu là tổ tiên cha ông của ĐOÀI TA nơi đó. << Khảm xâm, Cấn ngăn >> tính quái là vậy, hiện thực lịch sử đúng vậy, không nên khai hầm mở mỏ là đúng vậy.


TA ĐOÀI TRẠCH
CẤN PHỤ - KHÔN MẪU


Cấn quê Cha, Khôn quê Mẹ cả hai là linh địa, là nguồn tài nguyên nuôi dưỡng TA. Nhưng quê cha bây giờ đất hẹp, quê Mẹ rộng đất thênh thang. Hoạch định chiến lược phát triển Tây Nam Nam Bộ theo thiên tượng mách bảo trăm họ âm no, kinh tế phú cường. Thử nhìn lại Dịch triệu

 

 

Chấn Tốn Mộc TÀI LỢI : lúa thóc, rau củ, hoa quả là mộc được nước nôi Khảm thủy, có đất lành Khôn mẫu là phước phần cuả ĐOÀI KIM TA. Cơ khí hóa là tượng của Đoài kim : cơ khí hóa canh nông, cơ khí hóa chế biến thực phẩm, cơ khí hóa giao thông đường thủy .

 

*

ĐOÀI TRẠCH TA chánh ý là TÂY NGUYÊN. Thiên tượng chỉ ra cái sự cải tạo Tây Nguyên chưa phải đúng lúc đúng thời, mà cũng chưa phải là có lợi lớn. Chánh Quái Trạch Hỏa Cách từ đầu đã đặt vấn đề khó khăn :

 

 

Biết rằng Tây nguyên có khoán tài, trữ lượng theo không thời quái là có lớn, mà có cả Kiền - kim loại qúi hiếm như vàng nhưng xét ra gía trị kinh tế đổi thành là không như mong muốn. Biểu thị Tài lợi của ĐOÀI TA là TỐN quái. Hợp đồng khai thác biểu thị bởi hai quái KIỀN – ĐOÀI. Kiền chiếm vị trí trung cung của Đoài là Kiền chính mà Đoài TA là phụ. Cái thế chính phụ khó nói công bằng chia hai lợi ích. Quái LY biểu thị khó khăn, trở ngại đang đối diện ĐOÀI TA khó nói Kiền Huynh chung sức gánh vác vì trở ngại LY quái không trực diện Kiền huynh là tín hiệu của sự tránh né. Mặt khác tín hiệu tài lợi bị tiêu hao bởi nhiều phát sinh khác nhìn thấy ứng triệu bởi liên kết LY - TỐN ( mộc năng sanh hỏa ). Phương tiện máy móc không mới, quá cũ cũng là yếu tố trở ngại. Quan ngại về môi sinh là hiện thực khó tránh. Không thời kết thúc chủ đề thấy rõ lực cản gia tăng :

 


 

Bài viết cũng đã dài, mà chuyện dịch thì dịch mãi nói sao cho hết.
Cảm ơn qúi bạn đã xem.

 

INDEX ..TỬ VI CÓ ĐÁNG TIN . BÓI TOÁN LÀ KHOA HỌC . CỜ TƯỚNG CỜ VUA . DỊCH /  /  BẤT LÌA TƯỢNG / CHIÊM ĐOÁN THIÊN TƯỢNG / ĐOÁN KHÔNG MƯA /

SANH ĐƯỢC MÙA LỖI MÙA /