DỊCH
BẤT LÌA TƯỢNG

TƯỢNG LÀ CÁI VẬT BÀY RA HIỂN HIỆN

Hiển hiện trước nhất là hiển hiện về hình và dạng để mắt nhìn thấy mà nhận biết. Nhận biết và biết nhận hoàn toàn phụ thuộc vào lục căn mục nhĩ tỷ thiệt thân ý.

TRÁI MÍT CHÍN BIẾT ÐƯỢC QUA

MŨI bởi hương thơm
LƯỠI bởi vị ngọt
THÂN bởi xúc mềm
TAI bởi thinh bịch bịch
MẮT bởi sắc da màu buồn

Làm thành Ý biết

 Như vậy Ý BIẾT đến từ THANH SẮC HƯƠNG VỊ XÚC để hình thành MÔ THỨC BIẾT, MÔ THỨC TƯ DUY.
 
Năng khiếu
Tâm hồn
Tánh khí

là CÁI mà mô thức lục căn đã thành tượng

HIỂN BÀY RA

SẮC thấy màu da mít mơ xanh. Chưa chín
XÚC sờ cứng. Chưa chín
THANH nghe cốc cốc. Chưa chín
MÙI ngữi không thơm. Chưa chín
VỊ nếm chát. Chưa chín
 
là CÁI hiển bày của Ý

GỌI d
khoảng cánh giữa TA và MÍT
1/ d = 0   
 
TA sờ
 TA nếm
Hai loại xúc THÂN - VỊ tốn nhiều công năng để thực hiện d = 0

2/ d khác 0

TA nghe
TA thấy
TA ngưỡi

Ba loại căn tai măt mũi có nới rộng cái biết đến xa xăm. Nhất là tai căn, mũi căn không bị chướng ngại bởi tường vách.

 Qua
SẮC HƯƠNG,
CÁI BIẾT
Non bơi da xanh mơ, góc gai nhỏ, đỉnh gai nhọn
Gìa bởi da xanh đậm, góc gai rộng
Chín bởi da sậm, da buồn, đỉnh gai tà.

Những lý lẽ trên chưa phải là chân lý của CÁI THẤY để khẳng định mít chín bởi đời mít có loại mít da đen. Lý biết khác chân lý hơn, khoảng cách d dặm dài là nhìn lá cuốn :

lá xanh mơ mít chưa chín mít non
lá chàm xanh mít gìa vị chát 
vàng úa lá mít tới kỳ mít chín
 
ÐỐI VẬT
Quan sát DỊCH TƯỢNG mà
biết được BIẾN THÁI bên trong là
ÐẠT LÝ

LÝ BIẾN THÁI của MÍT
 
Chát thành ngọt
Cứng thành mềm
Cốc cốc thành bịch bịch
Nhạt thành thẩm, trắng thành vàng
Hôi thành thơm
 là đạo lý đổi đời hương vị xúc thinh

và đổi Ý :
 
GỌI T là thời gian biến thái tự nhiên của mít.
 
ÐỐT GIAI ÐOẠN T
Ý phải biết TÍNH TOÁN để không lỗi nhịp thời gian là ÐẠT SỐ
 
6 tháng chuối chín
DA VÀNG
VỊ NGỌT
 
Vàng da là TƯỢNG
vị ngọt, mùi thơm là LÝ CHÍN
 
SỐ BIẾN
TƯỢNG LÝ BIẾN THEO.
 
BIẾN SỐ
mà Tượng Lý bất biến
là caí BIẾT của NGƯỜI ở đó.

5 tháng chặt buồng giú chuối da vàng ruột ngọt, 2 tháng chặt buồng giú da không vàng, ruột không ngọt là bởi SỐ - LÝ - Ý  sai.

DỊCH
Lý cũa vạn vật là lý Dịch
không một sự, một vật nào không dịch

NGƯỜI là một thành phần của vũ trụ tất nhiên phải dịch. Ðiều ấy hãy tin, không hoài nghi vì hiển nhiên đã phải như vậy mà NGƯỜI phải công nhận. Bạn tính được khu vườn nhà bạn là đã nhìn nhận toán pháp vũ trụ mà EUCLIDE khám phá ra tiền đề. Không chứng minh. Bởi minh chứng qúa hiển nhiên trong trường hợp mặt phẳng. DỊCH là tiên đề không phân biệt trường hợp. DỊCH phi tất cả. Phi chứng minh. Bởi chứng minh là mượn cái có đã công nhận để nhìn nhận cái có khác. Không có cái CÓ ngoài DỊCH thì lấy đâu để mượn. Mượn DỊCH để chứng minh CÁI KHÔNG NGOÀI DỊCH thì có và đó là điều cổ kim xưa nay đã làm.
 
Những phi thuyền không gian, vệ tinh của khối óc con người. Những mặt trăng , mặt trời, qủa đất. Những qũi đạo là con đường định phương nó hướng tới. Khối óc con người đã tìm ra con đường hướng dẫn con thuyền nối không gian mặt trăng - địa cầu. Ðường lên trăng có rồi là đã có. Không có rồi đã không có nghĩ tưởng đường lên trăng.

Có rồi chất nở với kiểu giản nở cao su nên bơm hơi vào bình cao su nở. Không có rồi chấkiểu cao su, nên bình đất bơm hơi vào không nở. DỊCH BẤT LÌA TƯỢNG là như vậy đó. Như vậy đó mỗi sự, mỗi việc, nhất nhất có riêng tượng của mỗi việc mỗi sự. Thánh nhân có cảnh tỉnh người tránh lầm lẩn nhận nhìn đã để lời nhắc nhở. Ðừng nhận lầm lời nhắc nhở của thánh nhân. Lời nói gió bay vì ba trăm năm trước chưa có mực in lên giấy. Hiện tại năm này lời nói gió không bay. Trí tuệ của người trong phạm trù thân xác có làm nên rực rỡ. Loài người có lý do hớn hở nhưng đừng ngỡ thay thế được thiên nhiên.

Nước của người H2O uống thử
Ðường hóa học hương vị mía có không
Lúa Thần nông, nếp ngắn ngày, trứng gà lai giống
Ngoạm ngốn vào thực lượng chất có bằng không ?

Hãy mưa đi
Thay thế trời mưa thử 

VĂN CHƯƠNG DỤNG LỜI Có một thời văn bút người thay trời làm khoa học. Thánh nhân biết con người ngông cuồng qúa đổi nên để lời nhắc nhở văn chương : văn chương dụng lời, hành động dụng biến hóa, chế máy dụng hình tượng, bói toán dụng chiêm đó là bốn dụng của DỊCH mà con người đã ứng dụng vào đời sống người. Bởi con người hình thành có toán pháp nên : 

Văn chương người dụng lời có toán pháp
Hành động người dụng biến có toán pháp
Chế máy người dụng tượng có toán pháp
Bói toán người dụng chiêm có toán pháp

Huỵch tẹt cái ý của thánh nhân ra là vậy đó để ngăn ngừa người bốc lửa phút hực hừng.

Cũng may người nói
sen không nói
Nếu sen nói
Ta quẳng sen lên đất cho biết bùn cần.
 
DỊCH VIẾT 

Viết ÐỜI
Viết ÐẠO
Viết TOÁN
Bao trùm là Dịch viết TƯ DUY
Nhưng xưa nay không ít người nghĩ DỊCH viết BÓI TOÁN

Xin nhắc lại là DỊCH có 4 DỤNG mà bói toán là một thực dụng của Dịch. Thánh hiền khẳng quyết bói toán là pháp toán. Nhưng không giong dài dẫn giải. Mà làm sao dẫn gỉai cho được khi mà cái thời chưa đủ để mở trường mở lớp rao giảng. Ðem lý nguyên tử chỉ bày cho quần chúng được không ? Người thầy vẻ anh cánh thức đánh đàn, còn tiếng đàn đục trong nỉ non thánh thót là thuộc về anh có hay không năng khiếu. Người thợ sủa được radio nhờ có chiếc máy đo nhà khoa học sáng chế. Kìa bàn tay người mù lần tính là thiên địa hình đồ, là âm dương vận hành đĩa nhớ, từ công trình toán thành ra. Người thợ sai, người mù bói trật , anh đốt sách, đập đồ sao ?

Mỗi mỗi người
nghề nghề rành rõi 
Xã hội ngưởi khó nói đổi trao
TRAO và ÐỔI
TẠO HÓA định XÃ HỘI NGƯỜI trao đổi
có tính cho người lao động phân công
 
XÁC XUẤT THÔNG KÊ HỌC
để giúp người kiểm kê xác xuất


Lý những nhà tầng cao rộng đường phố chính : chủ nhân ông bằng cấp thấp chiếm tỷ lệ cao. Khắp Á Âu Mỹ Úc Phi : hết thảy nhà lãnh tụ tối cao đâu phải học trường cao là cao thức trí.

Người học Dịch Hiểu Dịch có căn nguyên toán pháp.
Toán pháp rằng lý Dịch là căn nguyên.

_________________________________________________________

/ TỬ VI CÓ ĐÁNG TIN  /  BÓI TOÁN LÀ KHOA HỌC
CỜ TƯỚNG CỜ VUADỊCH BẤT LÌA TƯỢNG  / DỤNG LỜI