SANH TRAI SANH GÁI

theo ý muốn

 

Công thức sanh con trai, con gái theo ý muốn mà tôi sắp nêu lên đây chính xác đến 90%. 10% không xảy ra do Bạn làm sai, tính sai chứ không phải tại công thức. Yên tâm làm theo hướng dẫn, không phải kiêng kỵ điều gì từ ăn uống đến chăn gối. Quan trọng là Bạn phải rõ ràng năm sanh âm lịch của hai vợ chồng để xác định đúng số tuổi tại năm hiện tại mà Vợ Chồng Bạn muốn chửa con trai hay chửa con gái. CÔNG THỨC TÍNH được hội tụ bởi 3 thành phần :

 

1/  SỐ TUỔI CHỒNG    2/  SỐ TUỔI VỢ    3/  THÁNG CHỬA

 

Cả ba thanh phần được qui ra

SỐ CHẲN - SỐ LẺ

 

dẫn đến

4 KẾT QỦA

 

A

I  lẻ  2 chẳn = TRAI

 

B

2  lẻ  1 chẳn = GÁI

C

3 lẻ = TRAI

D

3 chẳn = GÁI

 

 

Hai thí dụ nêu lên sau đây để giúp bạn vận dụng công thức

 

thí dụ một :

Chồng tuổi NHÂM TUẤT ( 1982 )

Vợ tuổi BÍNH DẦN ( 1986 )

 

Muốn CHỬA CON GÁI  trong NĂM  2006.

 

Vào năm 2006 thì số tuổi âm lịch của CHỒNG =  ( 2006 - 1982 ) + 1 = 25 là một số LẺ. Vào năm 2006 thì số tuổi âm lịch của VỢ = ( 2006 - 1986 ) + 1 = 21 là số LẺ.

 

Một năm có 12 tháng âm lịch thì tháng 1. 3. 5. 7. 9. 11 là các tháng LẺ. Các tháng 2. 4. 6. 8. 10. 12 là các tháng CHẲN.

 

Tuổi chồng LẺ, tuổi vợ LẺ là có 2 LẺ. Vậy phải chửa trong THÁNG CHẲN ( 2. 4. 6. 8. 10. 12 ) để có << 2 LẺ  1 CHẲN  =  GÁI  >> như phát biểu của  B Nên nhớ là trong các tháng lẻ ( 1. 3. 5. 7. 9. 11 ) vợ chồng có động phòng thì phải dùng thuốc tránh thai hay vật dụng phòng chống để tránh thụ tinh trai. Công thức không trách nhiệm về có hay không thụ thai.

 

thí dụ hai :

Chồng tuổi CANH THÂN ( 1980 )

Vợ tuổi TÂN DẬU ( 1981 )

 

Muốn CHỬA CON TRAI  trong NĂM 2006.

 

Vào năm 2006 thì số tuổi âm lịch của CHỒNG =  ( 2006 - 1980 ) + 1 = 27 là số LẺ. Vào năm 2006 thì số tuổi âm lịch của VỢ = ( 2006 - 1981 ) + 1 = 26 là số CHẲN.

 

Một năm có 12 tháng âm lịch thì tháng 1. 3. 5. 7. 9. 11 là các tháng LẺ. Các tháng 2. 4. 6. 8. 10. 12 là tháng CHẲN.

 

Tuổi chồng LẺ, tuổi vợ CHẲN là có 1 LẺ 1 CHẲN. Vậy phải chửa trong THÁNG CHẲN ( 2. 4. 6. 8. 10. 12 ) để có << 1 LẺ  2 CHẲN  =  TRAI  >> như phát biểu của A. Nên nhớ là trong các tháng lẻ ( 1. 3. 5. 7. 9. 11 ) vợ chồng có động phòng thì phải dùng thuốc tránh thai hay vật dụng phòng chống để tránh thụ tinh gái. Công thức không trách nhiệm về có hay không có thụ thai.

 

Giải thích công thức

KINH DỊCH nói rằng KIỀN ĐẠO thành CHA, KHÔN ĐẠO thành MẸ mà Cha sanh con gái, Mẹ chửa con trai. Lại nói DƯƠNG ứng NAM,ÂM ứng NỮ và do vậy mà Bát Quái  phân thành giới tính gái trai với Kiền Chấn Khảm Cấn trai, Khôn Tốn Ly Đoài gái. Xét cấu trúc âm dương trong quái thì mỗi quái gồm 3 thành phần hào âm dương với dương hào lẻ, âm hào chẵn thì :

 

1/  Kiền = 3 lẻ, Chấn Khảm Cấn = 1 lẻ với 2 chẵn.

2/  Khôn = 3 chẳn, Tốn Ly Đoài 1 chẳn với 2 lẻ.

 

 

ÂM DƯƠNG  sanh hóa VẠN VẬT mà Không Thời Gian là môi sanh cha với mẹ đã thụ bẫm. Yếu tính tuổi sanh của cha và mẹ mới 2 trong số 3 thành phần nên chi phải cần tháng chửa ( tức tháng thụ tinh ) để đủ ba thành phần cấu  thành quái.

 

ghi chú quan trọng :

Những năm có tháng nhuận thì âm dương trong hai tháng nhuận không được điều hòa __ nói một cách  khác là vì âm dương trong năm  không điều hòa nên mới có tháng nhuận. Tránh áp dụng công thức nầy trong hai tháng nhuận của năm muốn chửa con trai con gái. Tốt nhất nên lùi một tháng trước và sau nhuận.

_____________________________________________________________________________________________

INDEX ./ // TỬ VI CÓ ĐÁNG TIN / BÓI TOÁN LÀ KHOA HỌC /

CỜ TƯỚNG CỜ VUA / DỊCH BẤT LÌA TƯỢNG