BÓI TOÁN  là  KHOA HỌC

Tôi muốn nói đến

BÓI DỊCH

LÀ KHOA HỌC

VẬN DỤNG ÂM DƯƠNG

VẬN DỤNG BÁT QUÁI

VẬN DỤNG NGŨ HÀNH

ÐỂ TÍNH TOÁN

 

nhưng

Phạm trù tính toán hướng về

 ÐỜI SỐNG NGƯỜI để DỰ BÁO

 họa phước, lợi hại

*

ĐỂ TÍNH TOÁN ĐƯỢC

Phải cần đến Kiến thức và Phương tiện. Kiến thức của nhà tính toán đòi hỏi đủ mặt triết đạo toán họa nhạc nói lên rằng lục căn mục nhĩ tỷ thiệt thân ý của người nầy là 6 đường tiềp nhận mô thừc vũ trụ để làm nên ý biết bổn thân, và 6 đường nầy có tinh thông thì TÂM Ý mới linh diệu. Nghe chuông biết chuông lành, chuông nứt. Nghe tiếng biết tiếng vật đất,vật sành, vật gỗ, vật kim, vật đực , vật cái là tính chất thanh âm có nói lên tính vật phát thanh. Thấy màu biết trái non gìa chín, thối, ngon. Thấy sắc biết người khõe,ốm là cái biết đi sâu vô nội thể vật. Như vậy vật tự nó có nói lên, tự nó có phát ra tín hiệu một cách có toán pháp ( là khoa học ) và lục căn người tự nó có toán pháp thu nhận tín hiệu vật để người biết. Cả hai cùng hệ, cùng mô thức hoạt động nếu không chung cùng thì làm sao người biết về , biết vô cái trong của vật. Từ diện ngoài mà biết được cái trong là một khoa thuộc hình tướng có liên quan đến mô thúc bát quái. Phục Hy người đầu tiên nêu lên mô thức Bát Quái để đời sau Văn Vương rồi Không Tử phát triển thành kinh. Nếu không điên thì phát biểu của những người nầy đáng cho khoa học gia đời nay nghiên cứu và chúng ta cũng nên cẩn trọng nghiền ngẫm. Họ nói rằng vũ trụ toàn cõi âm dương thì khoa học gia không gian thời  nay có phát biểu không khác. Họ nói vạn vật dĩ động,ấy mà thời nay còn có người chưa tin trong khi hiển vi điện tử đã hiễn bày. Họ nói âm dương sanh vạn vật là có bao trùm con người sao người còn hoài nghi trong khi ngày ngày tận tai người nghe, chính mắt người thấy núi sông đại địa, chim bay, người chạy  trên màn hình là những cái gây ra bởi âm dương trừ cọng. Tưởng người phi vật chăng ? Không đâu. Người cũng vật chất đầy người như sợi dây dẫn  biết dẫn điện,  biết phát quang phát sóng. Sóng mắt, sóng tình là sóng tư tưởng do âm dương trừ cọng trong người xung động phát sinh.

 

Gởi một tấm hình qua e-mail thì trước tiên cho tấm hình vào máy . Máy có chức năng đổi hình thành âm dương tín hiệu để gởi đi qua đường sóng tín hiệu. Máy của người nhận có chức năng nhận sóng tín hiệu và đổi âm dương tín hiệu thành hình ảnh để mắt thấy. Trước hết phải nhìn nhận hiển nhiên có rồi đường lên trăng là đã có, nên con người mới nghĩ tưởng lên trăng. Nhà khoa học không làm ra con đường mà chỉ nhận ra có đường. DỊCH chỉ ra con đường ấy là đường âm dương, là đường bát quái. Một cách có khoa học và trên tinh thần Dịch : thuật số gia biết người có phát sóng, có thu sóng, biết tư tưởng con người là âm dương xung động, biết rõ rằng qua cái xung động âm dương diễn dịch lại được tư tưởng. Từ tư tưởng diễn dịch ra hành động. Tìm trong hành động cái hướng chiều dẫn tới hành vi. Xác định được chiều hướng hành vi như xác định qũi đạo động tử. Cả một chuổi diễn dịch từ toán, từ đạo, từ triết cọng có cái biết qua cái nge, cái biết qua cái thấy trước một người đang phát sóng dục vọng, trước một hiện tượng đang phát tín hiệu được thuật số gia dùng hệ bát quái ghi nhận rồi giải mả. Quan điểm đó, lý thuyết đó, phương pháp đó, cách làm đó, hiệu qủa đó là khoa học chứ là gì. Vấn đề là xác xuất của hiệu qủa. Xác xuất thấp không cải tiến mà đạp đổ lý thuyết là hành vi không khoa học.

 

hghghgh