CHƯƠNG II

 

TIÊN THIÊN

BÁT QUÁI

 

Thiên thiên Bát quái là môn học về nguồn cội Bát quái và về nguyên lý sinh thành Bát quái. Về nguồn gốc thì từ Bát quái kể ngược về trước Bát quái là Tứ Tượng, trước Tứ Tượng là Lượng Nghi, trước Lưỡng Nghi là Thái cực. THÁI CỰC là tiên tổ Bát quái. Về nguyên lý là nguyên lý Thái cực lưỡng phân nhị tánh âm dương sanh Lưỡng Nghi, sanh Tứ Tượng, sanh Bát Quái.

 

TRONG SỐ NÀY :