TA NHẬP

KHÔNG THỜI SỰ

____________________________________________________________

 

TA NHẬP VÀO KHÔNG THỜI SỰ
TẤT ĐƯỢC BỊ SỰ CHI PHỐI

THÍ DỤ QUÁI KIỆN


4 NƠI  TA NHẬP
 chánh quái sự 

biến quái sự

mệnh cung sự 

trước mệnh cung sự


KHÔNG THỜI SỰ 2 ĐOÀI QUAN : TA NHẬP ở vị trí trước Mệnh Cung Sự Quan. KHÔNG THỜI SỰ 4 KIỀN QUAN : TA NHẬP vào Mệnh Cung Sự Quan. KHÔNG THỜI SỰ 5 HUYNH SỰ : TA NHẬP ở vị trí Chánh quái Sự Huynh. KHÔNG THỜI SỰ 8 P SỰ : TA NHẬP vào trước Mệnh cung Sư P.

 

Vị thế nhập khác nhau, TA thọ nhận với mức độ nặng nhẹ khác nhau. TA nhập vào KHÔNG THỜI P SỰ : nơi Mệnh cung P SỰ thì được lợi nhất, ở trước Mệnh cung P SỰ thì lợi vừa, ở Chánh hay Biến thì TA lợi thấp. TA nhập vào KHÔNG THỜI QUAN SỰ : nơi Mệnh cung Q SỰ thì hại nhất, nếu Q SỰ vượng thì TA tử ; ở trước Mệnh cung Q SỰ thì thọ hại vừa, ở Chánh hay Biến thì TA thọ hại nhẹ. TA nhập vào KHÔNG THỜI C SỰ : ở Mệnh cung C SỰ thì TA tiêu nhiều, nếu C SỰ vượng thì TA tuyệt ; ở trước Mệnh cung C SỰ thì TA tiêu vừa, ở Chánh hay Biến thì TA tiêu nhẹ. TA nhập vào KHÔNG THỜI HUYNH SƯ : ở Mệnh cung H SỰ thì TA nhận sự chia sẽ nhiều nhất, ở trước Mệnh cung H SỰ thì được bảo trợ vừa, ở Chánh hay Biến TA được chia sẽ ít.

 

NHIỀU
KHÔNG THỜI TA SỰ


Ngạn ngữ có câu “ sông có khúc, người có lúc ” nói lên rằng đời người có lắm phong ba. Nên chi thường thấy có NGƯỜI đang hạnh phúc bên vợ giàu, chồng sang bỗng dưng chia cách ly tan, có NGƯỜI hôm nay nhà cửa nguy nga, hôm sau ở xum rách nát, có NGƯỜI kinh doanh nay thành, mai bại, có NGƯỜI hôm nay chủ tịch, tổng thống quyền lực, hôm sau xộ khám, danh lợi tiêu tan. Quái kiện Liên Hoa cho ra khi 5 KHÔNG THỜI, khi 9, 13 KHÔNG THỜI. Nhiều không thời sự như bản quái kiện Bát Thuần Phong dưới đây chứng tỏ ĐỜI TA như giòng sông nhiều KHÚC CHẶNG :

 


 

Nhiều khúc chặng như BÁT THUẦN PHONG ở trên có tới 4 chặng Không thời Quan, 2 chặng Không thời Chi chứng tỏ ĐỜI TA long đong như giòng sông nhiều thác ghềnh.

 

Cũng có người được quẻ 13 KHÔNG THỜI SỰ chứng tỏ ĐỜI TA ĐA SỰ nhưng may nhiều ít rũi như TA trong bản quái kiện ĐỊA THIÊN THÁI này  :

 

 

 

 

BÀI TIẾP

DIỄN BIẾN TA SỰ

 

 

QUÁI KIỆN  /  DỮ LIỆU TÂM Ý  / CHÁNH HÔ BIẾN 

KHÔNG THỜI PHÁP  /  ĐẶT LỤC THÂN  /   ĐỘN PHÁP  /     5 DẠNG CHÁNH QUÁI  /  KHÔNG THỜI 

   HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG  /   TA NAM TA NỮ  /   TÌM NHÂN SỰ LIÊN HỆ  /  MỆNH CUNG TA

     TA NHẬP  /  DIỄN BIẾN TA SỰ  /  Ý NGHĨA TỐT XẤU  /  HAI DẠNG THỨC

 BÁT QUÁI ỨNG PHƯƠNG THỜI  /  VẬN DỤNG NGŨ HÀNH

     PHẢI BIẾT TUỔI  /  QUẺ SỐ TA NAM MỘT VỢ

QUẺ TA NỮ ĐA TÌNH 

 

ĐAN CỬ 1 / ĐAN CỬ 2 / ĐAN CỬ 3 / ĐAN CỬ 4 / ĐAN CỬ 5 / ĐAN CỬ 6 / ĐAN CỬ 7

CÔNG THỨC MAI HOA  /  QUẺ HOA MẪU ĐƠN  /  DỤNG LIÊN HOA MAI HOA ĐOÁN SỰ 

ĐOÁN MỘ QUA NĂM THÁNG NGÀY GIỜ CHẾT

INDEX