Liên Hoa Độn Pháp là phép chiêm đoán dụng Tiên thiên Bát quái làm phương tiện ký sự cho ra 384 BẢN QUÁI KIỆN 5,9,12 KHÔNG THỜI SỰ. Mỗi không thời sự bao gồm 3 QUÁI LỤC HÀO làm thành phương trình thức CHÁNH-HỔ-BIẾN Tựu trung một bản quái kiện hàm chứa 15, 27 đến 36 dữ liệu thông tin thế gian vấn sự nắm bắt càng nhiều thông tin, việc luận sự của Thuật số gia càng tinh tường.

 

LIÊN HOA ĐỘN PHÁP CÓ KHẢ NĂNG PHẢN ẢNH HIỆN THỰC NGƯỜI CẦU SỰ : 1@/ giàu nghèo, phát đạt hay bế tắc, 2@/ nhà ở mặt tiền đường hay ngõ hẽm, đường thông đường cụt, đất địa, hướng nhà quay về đâu, hợp hay không hợp phi xung gia chủ. 3@/ có vợ, có chồng, bền vững hay ly tan, chưa hay đơn độc, 4@/ sức khõe tốt xấu, bệnh trạng nặng nhẹ, tai ách.

 

 LIÊN HOA CÓ KHẢ NĂNG DỰ BÁO TƯƠNG LAI NGƯỜI CẦU SỰ: 1@/ bệnh tật, tai nạn, 2@/ thời vận lên xuống, 3@/ kinh doanh thành bại, 4@/ Tìm việc, thi cử đậu rớt, 5@/ kiện tụng thắng thua, 6@/ xuất hành, đi xa an nguy.

về hình thức
độn pháp cho ra
BẢN QUÁI KIỆN

 

Gọi là quái kiện vì đó là một bảng dữ liệu bằng quái ngữ để qua đấy Thuật số gia chiêm ra những sự đã, sẽ xảy đến với người cầu sự. Hình thức một bảng quái kiện Liên Hoa bao hàm 5, 9 đến 13 không thời sự liên hoàn được độn ra từ KHÔNG THỜI SỰ TIÊN ĐỀ để cho ra 4 KHÔNG THỜI HẬU ĐỀ. Mỗi một không thời sự có một phương trình thức quái chứa đựng những sự quái như là Huynh (H), Tài (T), Tử (C), Phụ (P), Quan (Q), TA ( người cầu sự ).

 

Dưới lăng kính ngũ hành bát quái thì sự sự, người người là quái hành mà đời sống người là qúa trình tương tác hành giữa TA và SỰ. TA tương tác SỰ, SỰ tương tác TA __ mối tương tác quái hành TA - SỰ cấu thành phương trình thức CHÁNH - HỔ - BIẾN, thuật số gia tham chiếu quái kiện luận đoán SỰ thành, SỰ bại, TA được, TA mất.

 

Vậy làm thế nào để có được bản quái kiện ?
Lần luợc tiến hành qua 5 bước sau đây :


1/ Lấy dữ liệu tâm ý
2/ Thiết lập Chánh Quái - Hổ Quái - Biến Quái
3/ Phổ Chánh - Hổ - Biến lên Không thời
4/ Đặt lục thân vào Không thời
5/ Độn

 

 

 

BÀI TIẾP

DỮ LIỆU TÂM Ý

 

 

 

QUÁI KIỆN  /  DỮ LIỆU TÂM Ý  / CHÁNH HÔ BIẾN 

KHÔNG THỜI PHÁP  /  ĐẶT LỤC THÂN  /   ĐỘN PHÁP  /     5 DẠNG CHÁNH QUÁI  /  KHÔNG THỜI 

   HƯỚNG DẪN VẬN DỤNG  /   TA NAM TA NỮ  /   TÌM NHÂN SỰ LIÊN HỆ  /  MỆNH CUNG TA

     TA NHẬP  /  DIỄN BIẾN TA SỰ  /  Ý NGHĨA TỐT XẤU  /  HAI DẠNG THỨC

 BÁT QUÁI ỨNG PHƯƠNG THỜI  /  VẬN DỤNG NGŨ HÀNH

     PHẢI BIẾT TUỔI  /  QUẺ SỐ TA NAM MỘT VỢ

QUẺ TA NỮ ĐA TÌNH 

 

ĐAN CỬ 1 / ĐAN CỬ 2 / ĐAN CỬ 3 / ĐAN CỬ 4 / ĐAN CỬ 5 / ĐAN CỬ 6 / ĐAN CỬ 7

CÔNG THỨC MAI HOA  /  QUẺ HOA MẪU ĐƠN  /  DỤNG LIÊN HOA MAI HOA ĐOÁN SỰ 

ĐOÁN MỘ QUA NĂM THÁNG NGÀY GIỜ CHẾT

INDEX