CHƯƠNG I

 

GIẢI MẢ

HÀ ĐỒ PHỤC HY

 

Vua Hy để đồ 55 dấu tròn đen, tròn trắng với 8 nhóm ba vạch liền đứt mà không để chìa mở khóa. Khoảng 3 nghìn năm sau có Văn Vương đạt lời làm ra Kinh Dịch, nhưng tuyệt nhiên không đã động đến Hà đồ, khiến hậu nhân mù mờ bát quái. Nguyên K tôi may mắn bẻ khóa.

 

TRONG SỐ NÀY :