KIM LÂU

HOANG ỐC - TAM TAI

 

Trong việc xây dựng nhà ở hay cơi nới sửa chửa, thường thì gia chủ đi hỏi thầy, thầy dựa vào số tuổi của gia chủ mà phán tuổi này năm nay cất được, năm nay không được phải đợi năm sau hay có khi sau 3 năm mới cất được ấy là thầy đã vận dụng 3 công thức KIM LÂU, HOANG ỐC, TAM TAI để cho ra lời phán.


KIM LÂU
Kim lâu là công thức áng theo cửu cung bát quái hậu thiên.

an định trên 3 ngón tay của bàn tay trái :
 

 

THƠ RẰNG :

Kim lâu tiên khởi tại Khôn cung  (1)
Thường phi ngũ thập nhập cung trung  (2)
Khảm Ly Chấn Đoài vi tứ cát  (3)
Kiền Khôn Cấn Tốn tứ giai hung  (4)

 

Ý nghĩa bốn câu khẩu quyết. Câu 1 : Kim Lâu khởi tính 10 tuổi tại KHÔN, 20 tuổi tại ĐÒI, 30 tuổi tại KIỀN, 40 tuổi tại KHẢM, 60 tuỏi tại CẤN, 70 tuổi tại CHẤN, 80 tuổi tại TỐN, 90 tuổi tại LY. Câu 2 : số tuổi 50 phải nhập vào trung cung ( ô màu đen bên trong ). Câu 3 :  số tuổi gia chủ rơi vào 4 quái KHẢM, LY, CHẤN, ĐOÀI  được TỨ KIẾT là tốt. Câu 4 : số tuổi gia chủ rơi vào 4 quái KIỀN KHÔN CẤN TỐN  phạm TỨ HUNG là xấu.

Tứ giai hung là :

Kim lâu Thân :       phạm phải KHÔN thì bản thân gia chủ gặp hung
Kim lâu Thê :   phạm phải KIỀN thì vợ hay chồng gia chủ gặp hung
Kim lâu Tử :                 phạm phải CẤN thì con cái gia chủ gặp hung
Kim lâu Súc :     phạm phải TỐN thì gia súc hay kinh doanh gặp hung.

 

LƯU Ý :
Bát mạng sanh nhân do chánh trạch
Nghi dụng tác bất kỵ kim lâu cung
Sinh vô kim lâu, tử vô trùng địa

TỨC LÀ
Có tám tuổi không cấm kỵ kim lâu khi tạo tác,
và khi chết cũng không sợ trùng là tuổi :

KỸ SỮU - KỸ MÙI
TÂN SỮU - TÂN MÙI
CANH THÂN - CANH DẦN
NHÂM THÂN - NHÂM DẦN

________________________________________________________

 

 

NHẬN ĐỊNH VỀ

CÔNG THỨC KIM LÂU

Công thức kim lâu hàm chứa nhiều sự lủng củng, bản thân tôi không ứng dụng cho chính tôi, tuy nhiên vì người đời quen nghe và các thầy quen dùng nên chi tôi ghi ra đây để chứng tỏ mình có biết kim lâu

 

Lủng củng thứ nhất đến từ câu " thường phi ngũ thập nhập cung trung " tức số 50 tuổi phải nhập nội ( ô màu đen chính giữa đồ ) nhưng CÔNG THỨC KIM LÂU không cho biết trung cung là kiết hay hung, dẫn đến số tuổi 50 được phép hay không được phép tạo gia ?

 

 

Lủng củng thứ hai cũng do câu khẩu quyết " thường phi ngũ thập nhập cung trung " đã làm nẩy sinh hai luồng tranh luận đối chọi. Luồng một cho rằng số ngũ ( số tuổi lẻ 5 ) không phải nhập cung trung :

 

 

Kim Lâu khởi thuận kể từ A Khôn tính 10 đến B Đoài (11) đến C Kiền(12) đến D Khảm (13) đến E, F, G, H đến A Khôn (18 ) đến B Đoài (19) đến C  Kiền (20). Kiểm chứng cho thấy số lẻ 5 không nhập trung cung thì các số tuổi chẵn 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 không cho ra kết qủa kiết, hung như công thức nêu. Luồng hai cho rằng ngũ ( số tuổi lẻ 5)  phải nhập trung cung ( ô màu đen chính giữa ) thì các số tuổi chục chẵn như 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 giữ đúng kết quả kiết hung như công thức nêu, nhưng các số tuổi nhập cung trung như 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 thì sao ? được phép hay bị cấm tạo gia ?

 

 

Tóm lại cái công thức kim lâu không hợp logic toán nên tôi không dùng.

 

________________________________________________________

 

HOANG ỐC
Công thức Hoang ốc tính theo số tuổi của chủ nhân
tại thời điểm muốn xây dựng, tu tạo.
Sử dụng 2 ngón trỏ & giữa :

 


 

Từ năm muốn xây cất, tính lui về năm sanh âm lịch để tìm số tuổi. Số tuổi chẵn chục khởi tại vị trí A.B.C.D.E.F. Qúa 60 thì tại A  70, tại B  80, nhưng thường ở tuổi qúa cao thì ít ai phải xây dựng.

 

Tại A

Tại B

Tại C

Tại D

Tại E

Tại F

là nhứt KIẾT

là nhì NGHI

là tam SÁT

là tứ TẤN TÀI

là ngũ THỌ TỬ

là lục HOANG ỐC


ý nghĩa :

Nhứt KIẾT        an cư thông vạn sự
Nhì NGHI        tấn phát địa sanh tài
Tam SÁT    nhơn do giai đắc bệnh
Tứ tẤN TÀI                  phước lộc lai
Ngũ THỌ TỬ ly thân phòng tử biệt
Lục ỐC          tạo gia bất khả thành


Đối với số tuổi lẽ ngoài 10, ngoài 20, ngoài 30, ngoài 40, ngoài 50, ngoài 60 thì khởi từ hàng chục đó, theo chiều kim đồng hồ với mỗi lóng tay một tuổi cho đến số tuổi xây dưng. Chỗ dừng gặp phải A, B, C, D, E, F có ý nghĩa tại đó.

_______________________________________________________

 

 

TAM TAI
làm nhà hay tu tạo trong những năm bị cấm kỵ
thì sau khai sự có thể có họa đến


 

Chủ nhân tuổi Thân, tuổi , tuổi Thìn làm nhà vào năm Dần thì họa xảy ra trong ba năm Dần Mẹo Thìn. Nếu làm trong năm Mẹo thì họa xảy ra trong hai năm Mẹo Thìn ; nếu làm trong năm Thìn thì họa xảy ra trong năm Thìn ( làm vào các năm khác thì không phạm tam tai ). Các tuổi khác tính theo cách tương tự.

_______________________________________________________

 

 

HUNG NIÊN
Nam Nữ mang năm tuổi này
tránh tổ chức hôn lễ trong năm


 

TRÙNG KỊ
Tống táng nhằm năm tháng ngày giờ tứ sinh cung
Vong linh khó siêu thoát dẫn đến trùng tang

 


 

 

 

 

BÀI TIẾP

NGÔI NHÀ ÂM DƯƠNG

 

TRỞ VỀ