PHẢI
TRÁI
            

Cửa sổ PHẢI là số X của tay Phải  Cửa sổ TRÁI là số  Y của tay Trái  Đặt XY vào cửa xong nhấn  ĐỘN

 ______________________________

Dùng 3 cửa bên dưới để tím bảng quái kiện đã biết quái số, hào động. TRÊN thượng quái số, DƯỚI hạ quái số, ĐỘNG là hào động số. Nhấn TÌM

TRÊN
DƯỚI
ĐỘNG
            

THỜI QUÁI KIỆN

NĂM

THÁNG

NGÀY

GIỜ


MAI HOA THÌ QUÁI

NĂM

THÁNG

NGÀY

Bấm vào đây download file
nầy về máy để dùng


 

 

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM VẠCH QUÁI 

Từ trên xuống có 4 cửa sổ : 1/ cửa sổ chữ ĐỘN lấy Bản Quái Kiện Liên Hoa theo số thăm Phải-Trái. 2/ cửa sổ chữ TÌM cho lại Bản Quái Kiện đã biết số thượng, hạ, hào động. 3/ cửa sổ chữ QUẺ lấy Bản Quái Kiện Liên Hoa theo Năm Tháng Ngày Giờ âm lịch có cớ sự. 4/ cửa sổ chữ BẢN lấy Bản Thập Nhị Thời Thì Mai Hoa Quái : năm số, tháng số, ngày số, nhấn BẢN.