TRÀNG SINH

Dương Nam Âm Nữ thuận hành
Người Kim tứ cục SINH giành TỊ cung
Hỏa cục TRÀNG đóng tại DẦN
Người Mộc tam cục có phần HỢI hương
THÂN cung Thủy Thổ biên cương
Tràng sinh qua mục nghịch phương an bài
Âm Nam Dương Nữ nghịch đương
Hỏa cục NGỌ dường, MÃO chính Mộc tam
Xét tra Kim cục DẬU gia
Thủy Thổ cục lấy tòa nhắn ai

 

 

 

 

 

 

KHAI MÔN TÁO LỆ

Táo nhập KIỀN CUNG hiệu diệt môn
NHÂM, HỢI nhị vị tổn nhi Tôn
GIÁP, DẦN đắc tài THÌN MÃO phú
CẤN, ẤT thiên hỏa tức Táo ôn
TÝ, QÚI, KHÔN phương gia khổn khổ
SỮU thương lục sát gia họa ương
TỴ, BÍNH phát tài CANH đại phú
NGỌ phương vương vị phú nhi Tôn
TÂN, DẬU, ĐINH phương đa tật bệnh
THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT trạch hanh thông

 

BÁT TỰ

Thượng nhứt biến vi SANH KHÍ
Trung hào biến vi TUYỆT MẠNG
Hạ hào biến vi HỌA HẠI
Thượng nhị biến vi NGŨ QŨI
Hạ nhị biến vi THIÊN Y
Thượng Hạ biến vi LỤC SÁT
Tam hào giai biến vi DIÊN NIÊN
Tam hào bất biến vi PHỤC VỊ

 

 

NGÀY AN VỊ TÁO

KIỀN, PHÁ phòng Gia trưởng
TRỪ, NGUY hựu Mẫu vong.
MÃN, THÀNH đa phú qúi.
CHẤP, BẾ tổn ngưu dương.
BÌNH, ĐỊNH hưng nhân khẩu.
THÂU, KHAI vô họa ương.
BÍNH NHỰT bất khả dụng
An Táo đại bất tường

 

LỘC TỒN

Giáp Dần Ất Mão Bính Mậu Tỵ
Đinh Kỹ Ngọ Canh Thân
Tân Dậu Nhâm Hợi
Qúi Lộc Tý

 

 

VỀ BẢNG TRA