8  HƯỚNG  NHÀ

 

Hướng nhà là phương

mà mặt tiền nhà phải hướng về

để đón sanh khí và hứng lợi từ phương đó chiếu đến

____________________________________________________________________

 

Hướng mặt nhà được xây dựng trên PHI CUNG MỆNH của một người. Phi Cung Mệnh của một người được tính ra từ cái năm sanh âm lịch của người đó thuộc một trong tám cung quái KIỀN KHẢM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI ( muốm t́m Phi Cung Mệnh hăy vào bảng tra cung phi ). Nam nhân dụng PHI NAM làm hướng nhà, Nữ nhân dụng PHI NỮ  làm hướng nhà. Kích chuột vào một trong tám cung bên dưới để biết chi tiết hướng trổ cổng và cửa cho Phi Cung Tuổi của ḿnh.